Over ons

Over ons

Wie zijn we?

Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel streeft als één van de grootste Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen naar kwalitatieve zorg op maat.

Jaarlijks nemen we ongeveer 2600 volwassenen met een psychiatrische problematiek op. Als gespecialiseerd centrum zorgen we voor zowel acute (crisis)opvang en behandeling als zorg op (middel)lange en lange termijn.

Medewerkers Triënnale Hedendaagse Kunst

 

Organisatie en initiatief: Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel

Curatoren: Hans Martens, Luk Pelgrims, Christian Verschelden

Productieleiding: Mark Dens, Bert Van Winkel

Coördinatie/Pers en communicatie: Katrien Enzlin, Ingrid Moerman

Stuurgroep: Marc Coolens, Katrien Enzlin, Ria Moens, Ingrid Moerman, Luk Pelgrims en Christian Verschelden

We zetten reeds langer in op de relatie tussen psychiatrie en kunst. We volgen hierbij drie doelstellingen:

 

  • Destigmatisering

Door de kunstwerken te integreren op onze campus, doorbreken we ook de muren van het centrum. Kunst trekt wandelaars en bezoekers aan.

 

  • Kunst als therapeutische factor

Op de afdelingen is er ruimte voor non-verbale therapie, zij het beeldende kunst of muziektherapie. Kunst kan ook ingezet worden als taal om over psychiatrische problemen te spreken.

 

  • Healing environment

Het ruimtelijk masterplan beoogt de realisatie van een genezende omgeving door middel van verschillende aspecten: het behoud van groenzones, de keuze voor een nieuw ruimtelijk woonmodel, het openbreken van de site naar de omgeving, … Kunst versterkt deze helende omgeving.

 

 

Het tentoonstellingsparcours doorkruist de campus en zorgt ervoor dat de bezoeker in contact komt met een voor hem vreemde omgeving, om te ontdekken dat deze omgeving helemaal niet vreemd is. De mentale muren rond het ziekenhuis worden afgebroken.

Voorbije edities

 

2010: Disturbed SILENCE – STILTE Gestoord

“Disturbed SILENCE – STILTE Gestoord”, de eerste Triënnale, stelde het thema stilte centraal. Dit is een complex begrip, dat niet zomaar op een eenduidige manier vertaald kan worden.

 

Dit thema werd verder uitgediept, vanuit drie invalshoeken: de stilte van de ruimte, de stilte van het lichaam (en de geest) en de stilte van het sacrale.

 

De tentoonstelling ging door van 10 september tot 7 november 2010. Er waren kunstwerken van een twintigtal binnen- en buitenlandse kunstaars, waarvan ruim de helft speciaal voor de tentoonstelling en de campus werden gecreëerd.

Ongeveer 7500 mensen bezochten de tentoonstelling.

 

 

 

2013: What Matters – Waar het op aankomt

De tweede Triënnale “What Matters – Waar het op aankomt” onderzocht het thema vergankelijkheid

.

Dit is een thema dat kunstenaars doorheen de eeuwen fascineerde. Schilders herinnerden hun publiek aan de tijdelijkheid van het leven met afbeeldingen van schedels, verwelkte bloemen, zandlopers, enz. Ook in de hedendaagse kunst blijft het thema een belangrijke inspiratiebron, niet om ter minst omwille van de verwevenheid met de geestelijke gezondheidszorg.

 

De tentoonstelling ging door van 4 september tot 10 november 2013. Er waren 23 kunstwerken te bezichtigen, waarvan er een vijftal specifiek voor de tentoonstelling werden gemaakt. Ongeveer 9000 mensen bezochten de tentoonstelling.

Onze sponsors

 

Grote projecten worden zelden alleen gerealiseerd. We danken dan ook onze sponsors van harte om dit alles mogelijk te maken.

CONTACT

PZ Duffel

Stationsstraat 22c

 

glorious (?) FAILURE is een project van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel, een professioneel & universitair opname- en behandelcentrum in een groene omgeving tussen Antwerpen en Mechelen.

 

Het ziekenhuis maakt deel uit van de groep Emmaüs.

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved